09
Oct

0

El Govern i la patronal dels vehicles de lloguer AEVAB es comprometen a cercar mesures per a que les matriculacions i els impostos de les seves empreses es tornin a liquidar a Balears.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, i el president d’AEVAB, Ramon Reus, han traçat un full de ruta per a què els 7.000 vehicles que controla aquesta patronal tornin a ser declarats a Balears.

Govern i AEVAB han iniciat el camí de retorn per a un contingent de vehicles de lloguer, aproximadament un 7.000, que circulen per les carreteres de les Illes però que actualment paguen els seus impostos a localitats de l’Estat fora de Balears. Aquesta mesura va ser presa per les empreses pertanyents a aquesta patronal durant la passada legislatura.
El president d’AEVAB, Ramon Reus han expressat Cladera la seva voluntat de tornar a tributar a Balears, principalment en relació als impostos de circulació, d’abast municipal, i el de matriculació, controlat des de l’Agència Tributària de les Illes Balears. No obstant també s’ha mostrat crític en relació a la situació de competència que han de suportar les seves empreses en referència a d’altres que no se sotmeten, al seu ensems, a la legalitat vigent.
Per això el Govern s’ha compromès a estudiar aquesta problemàtica del sector a través d’un grup de treball. La directora de l’ATIB, Maria Antònia Truyols, present a la reunió, serà una de les integrants d’aquest grup de feina a què s’ha compromès el Govern per a estudiar la situació. “Ens hem compromès a estudir mesures per a regular el sector del lloguer de cotxes” ha dit Cladera, en relació a una de les demandes formulades des d’AEVAB, per les empreses del sector que incorren en competència sense respectar la legalitat vigent. “S’ha referit a empreses que operen a través d’internet” ha admès la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques.

 

(Font: Govern de les Illes Balears)